Stölzle Whiskyglas Destillatglas Classic 6er Pack Nosing Gläser

Stölzle Markengläser perfektes Whiskyglas 6 Gläser in Kelchform brillianter Glanz [...]